www.thaisowsk.com ไทโส้วังสวนกล้วย อำเภอกุสุมาลย์    
ตารางการอบรมและปฎิบัติธรรม ณ ศูนย์ปฎิบัติธรรม วังสวนกล้วย บ้านนาล้อม
ชื่อ โรงเรียน/สถาบัน/องค์กร/หน่วยงาน
ระดับ
วัน/เดือน/ปี
 
น.ร ชาย
น.ร หญิง
อ. ชาย
อ.หญิง
จำนวน
บรรยายธรรม คูโบต้า สกลนคร อุบาสก อุบาสิกา ทั่วไป เชิญฟังธรรม 8.00 น.  
23 เมษายน 2557
           
           

 


ฝากข้อความที่นี่

lens plus saline solution
Http://www.free-counter-plus.com
 

ปรับปรุง April 23, 2014ate -->
เริ่มใช้ เมื่อ 22 October 2008ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติวังสวนกล้วย บ้านนาล้อม อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 47210

Copyright ? 2008 PSN Studio. All rights reserved
By Webmaster@thaisowsk.com