สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์_2013-09-07


สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์_
2013-09-14   
ตารางการอบรมและปฎิบัติธรรม ณ ศูนย์ปฎิบัติธรรม วังสวนกล้วย บ้านนาล้อม
ชื่อ โรงเรียน/สถาบัน/องค์กร/หน่วยงาน
ระดับ
วัน/เดือน/ปี
 
น.ร ชาย
น.ร หญิง
อ. ชาย
อ.หญิง
จำนวน
บรรยายธรรม คูโบต้า สกลนคร อุบาสก อุบาสิกา ทั่วไป เชิญฟังธรรม 8.00 น.  
11 เมษายน 2557
           
บรรยายธรรม ที่ใหญ่111 ชลดา อุบาสก อุบาสิกา ทั่วไป เชิญฟังธรรม 8.00 น.
12 เมษายน 2557
           

 


ฝากข้อความที่นี่

lens plus saline solution
Http://www.free-counter-plus.com
 

ปรับปรุง April 11, 2014ate -->
เริ่มใช้ เมื่อ 22 October 2008ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติวังสวนกล้วย บ้านนาล้อม อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 47210

Copyright ? 2008 PSN Studio. All rights reserved
By Webmaster@thaisowsk.com