"ยินดีต้อนรับสู่...ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติวังสวนกล้วย บ้านนาล้อม อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร "

ท่านพระครูสุวรรณศีลวงศ์
ประธานศูนย์ / เจ้าอาวาส


  
พระอาจารย์ประถม อคคธฺมโม
รองเจ้าอาวาส
08-4428 6190


   
การปฎิบัติธรรมขั้นพิเศษ
สถิติผู้ประพฤติธรรม
   
แผนผังศูนย์
พลงวัดวังสวนกล้วย โดย เหมียว วันเดียว
นักศึกษาปฏิิบัติธรรม

เพลงวัดวังสวนกล้วย โดย
ศิลปิน เมฆ เมืองนคร
" ปฏิบัติธรรม สำคัญ อยู่ที่จิต
ถ้าตั้งผิด มัวหมอง ไม่ผ่องใส 
ถ้าตั้งถูก ผุดผ่อง ไม่หมองใจ
สติคุม จิตไว้ ไม่ผิดทาง..." 
 
"เพียงแต่เรียน
เพียงแต่สอน
เพียงแต่สวด
ทำเพื่ออวด
ความรู้
ดูไม่ได้
เรียนรู้แล้ว
ต้องมา
อบรมใจ
เลื่อนชั้นให้
จิตสูง มุ่งนิพพานฯ"
 
สำนึกจิต
๑๗ สิ่งที่ท่านควรรู้
เพื่อความสวัสดีแห่งชีวิต

สิ่งที่ท่านควรมี...
สติปัญญา
สิ่งที่ท่านควรแสวงหา...
กัลยาณมิตร
สิ่งที่ท่านควรคิด...
ความดีงาม
สิ่งที่ท่านควรพยายาม...
การศึกษา
สิ่งที่ท่านควรเข้าหา...
นักปราชญ์
สิ่งที่ท่านควรฉลาด...
การเข้าสังคม
สิ่งที่ท่านควรนิยม...
ความซื่อสัตย์
สิ่งที่ท่านควรตัด...
อกุศลมูล
สิ่งที่ท่านควรเพิ่มพูน...
บุญกุศล
สิ่งที่ท่านควรได้ยิน...
พุทธธรรม
สิ่งที่ท่านควรจดจำ...
ผู้มีพระคุณ
สิ่งที่ท่านควรเทิดทูล...
สถาบันกษัตริย์
สิ่งที่ท่านควรขจัด...
ความเห็นแก่ตัว
สิ่งที่ท่านควรเลิกเมามัว...
ยาเสพติดการพนัน
สิ่งที่ท่านควรสรรเสริญ...
สัมมาชีพ
สิ่งที่ท่านควรเร่งรีบ..
การทดแทนคุณบุพการี
สิ่งที่ท่านควรปฏิบัติทันที..
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด


จาก หลวงพ่อ...

ข้อความคัดจาก
ว.วชิรเมธ
  ควรคิด
แนะนำเว็บของเรา
 
น่าสนใจ
   
ภาพและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ฝากข้อความถึงหลวงพ่อ หลวงพี่ ที่วังสวนกล้วย

 กลับหน้าหลัก  

Google

 


ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติวังสวนกล้วย บ้านนาล้อม อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 47210
Copyright ? 2008 PSN Studio. All rights reserved
By Webmaster@thaisowsk.com